Služby

Služby
 

  • Výcvik skupin AM, A1, A2, A, B
  • Možnost zakoupení učebnic
  • Individuální přístup
  • Kondiční jízdy
  • Výcvik na trenažéru
  • Poučování řidičů


Jak začít?

Zajdete k praktickému lékaři s žádostí o řidičské oprávnění a posudkem o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Lékařské potvrzení nesmí být v den podání přihlášky starší tří měsíců.

Oba dokumenty můžete získat v kanceláři autoškoly, nebo je k dispozici ke stažení a vytištění.

Po vyplnění osobních údajů a potvrzení od praktického lékaře dokumenty odevzdejte autoškole.

Závěrečné zkoušky

Zdárné složení zkoušek je podmínkou pro získání řidičského oprávnění.
Zkouška se skládá ze dvou částí:
 

  1. Zkouška z pravidel silničního provozu
  2. Praktická jízda


Žadatele přihlašuje ke zkoušce autoškola po ukončení výuky a výcviku. Jestliže žadatel u zkoušky neuspěje, může ji opakovat nejdříve za pět pracovních dní ode dne jejího neúspěšného konání. Počet opravných zkoušek není omezen. Pokud žadatel neuspěje do 6 měsíců ode dne první zkoušky, je povinen absolvovat novou výuku a výcvik v plném rozsahu.

Testové otázky platné a používané od 1. července 2006 lze nalézt na stránkách:

etesty.mdcr.cz

Zde je možné si testy zkoušet včetně vyhodnocení výsledku.