Přihláška

Než se k nám vydáte, můžete si předem vyřídit vše potřebné k zahájení výcviku.
Pro přihlášení budete potřebovat dva formuláře, jejichž vyplnění a odevzdání v autoškole je nutné pro zahájení výcviku.:

1. "Žádost o řidičské oprávnění"
2. "Posudek o zdravotní způsobilosti" 

- Posudek o zdravotní způsobilosti musí být potvrzený od praktického lékaře
- pokud Vám ještě není 18 let, musí být na žádosti také podpis zákonného zástupce


Tyto tiskopisy si můžete vyzvednout v autoškole nebo stáhnout ve formátu Microsoft Word.

Dokument by měl být vytisknut v dobré kvalitě - prosíme nepřekládat.

1. Žádost o řidičské oprávnění :

ŽÁDOST JE OBOUSTRANNÁ
(POKUSTE SE VYTISKNOUT PŘEDNÍ STRANU A ZADNÍ STRANU NA JEDEN LIST ) 

přední strana
 zadní strana

2. Posudek o zdravotní způsobilosti :
 Posudek o zdravotní způsobilosti